Jenna

Dokumentarroman om et bygdesamfunn og en slekt fra 1888 til 1988. Hovedpersonen Jenna er sentral i den vesle grenda Galåsen i skogsbygda Trysil. Hennes personlighet, styrke og sosiale posisjon utgjør et kraftfelt i boka, og universet spinner rundt henne og ektemannen Gustav.