Birgitte Lange: HJEMMESTEDET

Birgitte Lange: HJEMMESTEDET

Min venninne Birgitte Langes bok «Hjemmestedet» er en stillferdig bok som på en umerkelig måte slår innover hos meg. Tematisk er jeg interessert i forfatterens kunnskaper om hva som skaper et hjem, både i privatbolig og institusjonsbolig som asylmottak og mødrehjem, uttalelser og historier fra mennesker Birgitte har snakket med i arbeidet med boka, og ikke minst forfatterens egne såre, vonde og sterke erfaringer med å være hjemløs – både i sin fysiske bolig og i seg selv.

Tomas Sjödin: MENS DU HVILER

Tomas Sjödin: MENS DU HVILER

Jeg går inn i en avslappet tilstand blandet med nostalgi når jeg blar om i den stillferdige pageturneren. Jeg husker tilbake til min barndoms søndager, da arbeidet ble lagt bort og penklærne skulle på, bordet skulle pyntes med duk og det var kokt egg til frokost og finere dessert enn i ukas seks andre dager.